Tags

261 North University Avenue in Provo, Utah

In honor of our ancestors who immigrated from Tonga and Samoa to the Utah Valley,

#ProjectTala

Ko E ‘Otua Mo Tonga Ko Hoku Tofi’a
Fa’avae i Le Atua Samoa